klubb Eslöv
klubb Eslöv klubb EslövCecilia Reinholdsson Centrumledare
Tel: 0765-25 37 37
info@eslovsstad.seOm oss

Eslövs Stadskärneförening bildades i januari 2008. Syftet är att utgöra en plattform för alla aktörer i Eslöv som aktivt vill verka för stadens utveckling. Om alla strävar mot samma mål, och gör det samtidigt, kan vi göra mycket tillsammans. Föreningens styrka är den variation av medlemmar den besitter och de styrkor vi kan dra nytta av hos varandra.  

Föreningen är ideell och har som mål att få ett mer
aktivt och attraktivt Eslöv att leva, verka och shoppa i.

Stadsmiljö

 • Arbeta för uppfräschning av de ”välkomnande miljöerna”.
 • Arbeta för att tillgänglighetsanpassa staden.
 • Inleda arbete för ett tryggare Eslöv.
 • Förbättra renhållningen av gator, torg och byggnader.
 • Arbeta för upprustning av Malmgatan.

Evenemang

 • Upprätta evenemangsplan samt verkställa denna.
 • Arbeta för ökat samarbete med företag och föreningar i samband med evenemang, kampanjer och aktiviteter.
 • Verka för samordnade öppettider.

Utbud & Etablering

 • Kartlägga näringslivet i Eslöv.
 • Inleda arbete för ett enat centrum.
 • Följa nya projekt och händelser gällande etableringar.
 • Kartlägga lediga lokaler.
 • Verka för att skapa en mix i stadens utbud.
 • Kartlägga samt följa utvecklingen av behov/trend för nyetablering.

Marknadsföring

 • Stärka/utveckla samarbete med media.
 • Regelbundet informera om föreningens arbete till interna och externa parter.
 • Arbeta för ett enat centrum genom kampanjer, samarbeten och gemensam marknadsföring.
 • Arbeta för att förstärka/förankra föreningens varumärke och arbete.
 • Fortsätta finna nya kanaler till marknadsföring av föreningen och dess medlemmar.

Medlemsvård

 • Arbeta för fler medlemsförmåner.
 • Anordna frukostträffar för diskussion och kommunikation mellan medlemmarna.
 • Arbeta för medlemsvärvning.
 • Kartlägg behov och önskemål om utbildning och föreläsningar.
 • Regelbundet informera medlemmarna om nyheter och viktiga händelser via hemsida och nyhetsbrev.

Denna sida bygger på DATIQs Hemsida i en Låda