klubb Eslöv
klubb Eslöv klubb EslövCecilia Reinholdsson Centrumledare
Tel: 0765-25 37 37
info@eslovsstad.seBli medlem

Ju fler vi är, desto mer kan vi göra, och desto större inflytande har vi hos beslutsfattarna. 

Medlemsavgiften ligger på 200 kr/år. Utöver detta tillkommer en serviceavgift för de direkta tjänster Eslövs Stadskärneförening tillhandahåller. Serviceavgiften är givetvis avdragsgill och baseras på typ av verksamhet och antal anställda. Beloppet avser helår och faktureras kalenderår. 

Ladda ner informationsfoldern

Serviceavgifter

Avgift/år


Fastighetsägare
2 kr/kvm kommersiell yta     3.000 – 30.000
Inga kommersiella lokaler     3.000

 

Restauranger
Utan alkoholtillstånd     1.000

Med alkoholtillstånd      3.000


Banker, Tidningar, Hotell     7.000

Butiker, frisörer, övriga företag

Ensamföretagare 1.000
2 – 4 anställda 2.000
5 – 10 anställda 5.000
11 och fler anställda 8.000

 


Detta får du som medlem

Förutom att du stödjer arbetet med att skapa en aktiv och attraktiv stad som gör att människor som bor i och besöker Eslöv trivs, stannar och återkommer får du som medlem även:

 • Medlemsbrev, med nyheter och information gällande händelser i staden och i föreningen.
 • Disponering på www.eslovsstad.se med företagsfakta, logotype och länk till egen hemsida.
 • Lägga upp inlägg på vår facebooksida.
 • Möjlighet att visa upp din verksamhet i samband med föreningens arrangemang.
 • Direkt och indirekt marknadsföring i samband med föreningens arrangemang.
 • Möjlighet att vara med och påverka.
 • Gratis utbildningar/föreläsningar.
 • Medlemspris på annons i Lokaltidningens Shoppingmagasin samt redaktionell text en gång per år.
 • En annons i valfritt nummer av Lokaltidningen vid bokning av annons i Shoppingmagasinet.
 • Medlemspris på annonskampanjer i Skånska Dagbladet.
 • Premierad vid annonsering i Eslövsbladet. När du annonserar fem gånger under en helårsperiod utfaller en rabatt, annonserar du mer blir rabatten större. Avtalsfritt upplägg.
 • Rabatter på annonser i Kartguidens Eslövskarta.
 • Rabatter på annonser i Kartverkets Citykarta.
 • 11% rabatt på träningsavgiften och 48% rabatt på startkostnaden hos Aktiv Motion & Spa.
 • 25% Ny-Kund-rabatt på första fakturan hos Rauff Printcenter.
 • Löpande medlemserbjudanden under året från Rauff Printcenter.
 • 10% rabatt på kvällsaktivitet hos Ljusaverkstan.
 • Löpande medlemserbjudanden under året från Specsavers Optik.

Arbetet med att ta fram fler medlemsförmåner pågår...


Annonsera i Skånska Dagbladet

Som medlem i Eslövs Stadskärneförening kan du annonsera enligt ett fördelaktigt avtal i Skånskan. I annonspaketet ingår det 12 annonser i valfri lokaledition under året, en kostnadsfri större lokal annons, loggan på webben under hela året, kostnadsfri annonsering på webben, möjlighet till del på gemensam helsida, förtur till plats på specialexponeringar, förmånliga priser på bannerannonsering på webben och konsultation med personlig service.

"Vi Hjärta Eslöv" är en annonskampanj som kommer ut på en helsida i tidningen två gånger per månad samt syns under egen banner på webben. Pris 250 kr/införande.

Skånskan har via tidningen 24.000 faktiska läsare i MittSkåne varje dag och har en räckvidd på drygt 50% av hushållen. Skånskans webb har ca 600.000 besökare under en månad. Eslöv är den mest besökta lokalsidan med ca 50.000 besökare per vecka.

Via Storutdelning når du alla hushåll i Eslöv, Höör och Hörby samt alla våra övriga prenumeranter.


Annonsera i Lokaltidningens Shoppingmagasin

Som medlem i Eslövs Stadskärneförening har du möjlighet att annonsera i Lokaltidningen Mellanskånes Shoppingmagasin som utkommer sista onsdagen i månaden vid 10 tillfällen under året. Utöver din annons ingår ett reportage om din verksamhet vid ett tillfälle. Du får också en extra annons/år i valfritt nummer av Lokaltidningen Mellanskåne. Lokaltidningen Mellanskåne har en spridning i Eslöv, Höör och Hörby och distribueras kostnadsfritt till alla hushåll i 28 365 exemplar. Tidningen går också att hämta på turistbyråer, bibliotek och medborgarkontor i respektive kommun samt i de större butikerna.

Shoppingmagasinet går att läsa kostnadsfritt via webben.


Annonsera i Eslövsbladet

Eslövsbladet delas ut varje helg till alla hushåll i Eslövs kommun, till alla företag varje måndag i totalt 17000 exemplar. Tidningen finns även att hämta på turistbyrån, äldreboenden och de större butikerna i centralorten.

Som medlem i Stadskärneföreningen blir du premierad vid annonsering i Eslövsbladet. När du annonserar fem gånger under en helårsperiod utfaller en rabatt, annonserar du mer blir rabatten större. Du binder inte upp dig och du väljer själv tidpunkt för annonsering.

Hör av dig till oss om du vill diskutera ett avtalsfritt upplägg som passar just dig.
Tel 0413-55 45 30, info@krontryck.se


Denna sida bygger på DATIQs Hemsida i en Låda