Bli medlem

ansök här och var en del av utvecklingen i staden

Vad gör vi?

Stadskärneföreningen är en samverkansorganisation som har som mål att skapa ett levande och attraktivt centrum för invånare, besökare och kommersiella aktörer.  Helt enkelt en vacker plats att leva, verka och konsumera i.

Vi syftar till att stärka Eslöv genom att vara en gemensam plattform för handlare, näringsliv, fastighetsägare, föreningar, kommun och andra samarbetspartners som verkar för stadens utveckling.  Stadskärneföreningen marknadsför och är drivande i utvecklingen av Eslövs centrum. Föreningen utgör navet för vårt gemensamma och målinriktade arbete kring företeelser som berör stadsutveckling.

Ansökan

Bli medlem idag och marknadsför dig, du också!

Du får många fördelar genom att vara medlem i Eslövs Stadskärneförening.