Vad gör vi?

Arbetar för en aktiv och attraktiv stadskärna

Vem är vi

Eslövs Stadskärneförening är en samverkansorganisation bestående av Fastighetsägare, Eslövs Kommun och Handlare. Tillsammans är vi drivande i utvecklingen av Eslövs centrum. Eslöv är en stad mitt i Skåne med ett starkt företagsklimat och en tillgänglig kollektivtrafik med både buss och tåg. Vi arbetar aktivt för ett brett utbud av handel, service, aktiviteter och kulturupplevelser för alla åldersgrupper. Stadskärneföreningen verkar för att stadens alla aktörer ska finna varandra och hjälpa varandra med glädje, engagemang och omtanke.

Vårt uppdrag

 

 

 

 Vår strategi

 

 

Arbetsgrupp

Vision – ”Eslöv skall vara en aktiv och attraktiv stad”

 

 

Eslövs Stadskärneförening har i uppdrag att vara en samverkanspart och inspiratör genom omvärldsbevakning och att skapa synergieffekter genom god samverkan mellan Fastighetsägarna, Eslövs kommun och Handlare. Tillsammans är vi drivande i utvecklingen av Eslövs centrum. Vårt gemensamma mål är att skapa ett aktivt och attraktivt centrum att leva, verka och konsumera i. 

Eslövs centrum är en plats för alla att mötas och umgås på. Tillsammans! Eslövs Stadskärneförening arbetar med fokusgrupper kopplade till organisationens övergripande mål som i sin tur är synkade med den centrumutvecklingsplan som Eslövs Kommun har tagit fram.

Aktiviteter en plats att mötas på och som skapar förutsättning för upplevelser

Stark handel ett bemötande som överträffar förväntningarna

Tryggt & snyggt det ska vara enkelt, rent och vackert att vistas i Eslöv

Utbud etablering attraktivt butiksutbud

Fokusgrupp Stora Torg tillfällig grupp med fokus på kommunikation kring ombyggnaden av torget

 

 

Centrumledare

Hej jag heter Cecilia Reinholdsson och arbetar som centrumledare i Eslöv sedan 2018. Jag har tidigare erfarenhet av stadsutveckling från bland annat Höganäs och Helsingborg där jag arbetade med likvärdiga utmaningar. Jag anser att jag är en lojal och prestigelös person som gärna vill ha med mig alla, tillsammans mot gemensamma mål! Uppskattar nya möten och att skapa förtroendegivande relationer. 

Har du någonting som du skulle vilja berätta för mig som har koppling till centrumutveckling? Då är du varmt välkommen att höra av dig.

info@eslovsstad.se

 

Vår styrelse

Näringslivets representanter

David Dobak, 1rum&kök – styrelseordförande (2020)

Pernilla Svedberg, Specsavers – styrelseledamot (2020)

Selma Gatezic, Apotek Hjärtat – styrelseledamot (2021)

Eslövs kommuns representanter

Eva Hallberg, kommundirektör – vice ordförande (2020)

Åsa Simonsson, tillväxtchef, tillväxtavdelningen – styrelseledamot (2020)

Dave Borg, förvaltningschef, miljö- och samhällsbyggnad – styrelseledamot (2021)

Fastighetsägarnas representanter

Kristina Forslund, Eslövs bostads AB – styrelseledamot (2020)

Christer Nilsson, HSB Skåne – styrelseledamot (2020)

Fredrik Häglund, Häglunds fastigheter AB – styrelseledamot (2021)

 

Bli medlem idag och marknadsför dig, du också!

Du får många fördelar genom att vara medlem i Eslövs Stadskärneförening.
Bil medlemMarknadsför dig