Detta är vi

en presentation av vem vi är och vad vi gör här i Eslövs Stadskärneförening.

Vad gör vi?

Stadskärneföreningen är en samverkansorganisation som har som mål att skapa ett aktivt och attraktivt Eslöv för invånare, besökare och kommersiella aktörer.  Helt enkelt en vacker plats att leva, verka och konsumera i.

Vi syftar till att stärka Eslöv genom att vara en gemensam plattform för handlare, näringsliv, fastighetsägare, föreningar, kommun och andra samarbetspartners som verkar för stadens utveckling.  Stadskärneföreningen marknadsför och är drivande i utvecklingen av Eslövs stadskärna. Föreningen utgör navet för vårt gemensamma och målinriktade arbete kring företeelser som berör stadsutveckling.

Vår organisation

Nytt för 2018 är att Eslövs Stadskärneförening har en ny organisationsstruktur och kommer att arbeta mer strategiskt långsiktigt och med fokusgrupper i syfte av att få en bredare kompetens i utvecklingsprocessen och ett effektivare arbetsflöde. Föreningen består from årsmötet 2018 av en beslutsfattande styrelsen med 9 ledamöter varav en är ordförande och under styrelsen verkar en Centrumledare som har i uppdrag att samverka och förverkliga de mål som sätts upp. Parallellt med den långsiktiga handlingsplanen skapas en kortsiktig strategi med kortsiktiga insatser som till exempel aktiviteter på stan, frukostnätverk, kompetens och serviceutveckling med mera.

Vårt arbete

Föreningen arbetar inom flertalet fokusområden med att vara en aktiv & attraktiv stad, att skapa långsiktiga relationer som stärker medlemmarnas omsättning. Jobbar med trygghetsfrågor, marknadsföring, evenemang, kompetensutveckling och skapar intressanta nätverk och forum.  Centrumledarens roll är en väldigt viktig del och ett kugghjul som måste finnas på plats för att få navet att smidigt röra sig åt rätt riktning.

Vi erbjuder

Marknadsföring

Bättre villkor

Utbildning

Vem är din kund idag?
Hur och vad lockar vi konsumenten med, för att bli vår återkommande kund?

Bli medlem idag och marknadsför dig, du också!

Du får många fördelar genom att vara medlem i Eslövs Stadskärneförening.
Ansök nu