Det strategiska läget i Skåne

Eslöv är en stad mitt i den pulserande Öresundsregionen med ett starkt företagsklimat och en tillgänglig kollektivtrafik med både buss och tåg. Här arbetar vi aktivt för ett brett utbud av handel, service, aktiviteter och kulturupplevelser för alla åldersgrupper. Eslöv är en hållbar, spännande kommun där människor möts, utvecklas och trivs. Eslöv växer, vi blir alltfler invånare och företag i kommunen. Tack vare ett framtidsorienterade bostadsbyggande. Vi vill vara det naturliga valet för företagare vid nyetablering och expansion i Skåne. I kommunen finns ett starkt samarbete mellan näringsliv, föreningsliv och invånare som tillsammans bidrar till att göra Eslöv till Skånes bästa kommun att bo och verka i.

Vision: Centrum ska upplevas som en galleria utan tak

Eslöv är i en väldigt spännande utvecklingsfas med bland annat ett attraktivt torg mitt i centrum som står klart årsskiftet 2020/2021 som blir en plats att mötas och umgås på. Ett torg mitt i centrum anpassat och utformat som ett gemensamt vardagsrum för ung som äldre. Det skapar en vackrare och renare stad men också en tryggare plats att vara på.

Klicka för att läsa broschyr