Positiva siffror av cityklimatet 

Det känns verkligen extra kul att få arbeta med en stad som har ett så starkt näringsliv som Eslöv. Vi placerade oss som 6:e bäst i landet med en omsättningsökning på 4,1 procent av den totala konsumtionen i Eslövs centrum år 2017. Vilket är bland de högsta i Sverige! Total var omsättningen 560 miljoner kronor där dagligvaruhandeln ökade med 5,2 procent och sällanköpsvaruhandeln med 3,4 procent. Med nyetableringar som Espresso House, Harrys och i höst externområdet Flygstaden så har vi all förutsättning till att siffrorna har ökat under 2018, som presenteras vid nästa mätning under 2019.

Viktigt med attraktiv stadskärna

I takt med att handelsbeteendet förändras så finns det positiva fördelar i utvecklingen. Den upplevelsebaserade konsumtionen ökar och stadskärnorna har blivit vårt nya vardagsrum. En attraktiv stadskärna är en viktig förutsättning för tillväxt i kommunen. Ett levande centrum skapar arbetstillfällen, lockar till sig investerare, besökare, nya invånare och entreprenörer. Stadskärnan är en viktig del av den lokala identiteten. Likaså stadens historia, den bygger stolthet. De stadskärnor som har störst närmarknad, det vill säga många arbetande och boende inom en radie av en kilometer, har haft den starkaste tillväxten de senaste fem åren. Under 2015/2016 var tillväxten i stadskärnorna 3,6 procent, motsvarande tillväxt i riket, 5,7 procent. Eslöv har en folkökning med ca 300 personer årligen. Det vill säga att vi har en årlig ökad potentiell kundkrets att attrahera och lära känna.

Eslövs Stadskärneförening – vad gör vi?

Kortfattat kan man beskriva organisationen som att vi arbetar för en aktiv och attraktiv stad. Ett nära samarbete med gemensamt ansvar mellan Eslövs kommun, fastighetsägare, och näringsidkare som är den optimala lösningen för en positiv utveckling av staden. Tillsammans sätter vi upp mål kopplade till marknad, handel, utsmyckning, etablering, trygghet, rent & snyggt, evenemang med flera. Min roll som centrumledare är att processleda arbetet och vara som ett nav i utvecklingen. Vi arbetar med både strategiskt långsiktiga mål som inte syns så markant utåt i nutid. Därför så är de kortsiktiga målen minst lika viktiga, som shopping aktivitet, utsmyckning med mera.

Shopping

Det gillar vi och det vill vi så klart ha kvar! Jag är något osäker på om gemene man i Eslöv vet vad som finns i vår fina stad. Syftar då på både de inresande som arbetar på orten och bor på annan plats men även de boende. Jag skulle vilja ge er alla ett uppdrag!
– Var med och bidra till en utvecklande stad. Ta med er någon ni gillar och bege er ut och strosa lite på stan, shoppa, fika och njut av utbudet. Reflektera över det fina som erbjuds och är det någonting som ni jättegärna hade önskat fanns som ett komplement så delge mer än gärna era önskemål.

Vi ses på stan!

Centrumledare, Cecilia Reinholdsson
info@eslovsstad.se
#gillaeslöv #stadsutveckling