Coronautbrottet ställer stora krav på arbetsgivare att riskbedöma situationen och planera åtgärder för att minska risken för smittspridning. Här delar Helena Edman, processjurist på Svensk Handel, med sig av ett antal verktyg.

Vad ska du göra som arbetsgivare?
Man ska försöka minimera risken för smitta, till exempel genom att ge tydliga instruktioner om användning av handsprit och noggrannare rengöring av arbetsredskap. Om en anställd konstaterats smittad gäller det för övriga medarbetare att vara särskilt observanta på sjukdomssymptom. Följ Folkhälsomyndigheterna för eventuella restriktioner och råd kring att stänga eller begränsa arbetsplatsen.

Vad gäller om anställda varit ute och rest länder där det förekommer stor spridning av corona?

Om man som arbetsgivare inte vill att de ska komma tillbaka till arbetsplatsen kan man försöka ordna så att de kan jobba hemma. Man ska även komma ihåg att anställda kan ansöka om smittbärarpenning. Slopad karensdag gäller även inom handel.

Hur ska man som arbetsgivare bemöta anställdas oro för att smittas på arbetsplatsen?

Oro ska man ta på allvar som arbetsgivare. Det gäller att ge tydliga instruktioner och regler för hur man ska arbeta för att minimera risken för smitta. Om anställda ber att få arbeta hemifrån och om det finns ömmande skäl för detta är också något som arbetsgivaren själv får ta ställning till.

Vilket ansvar ligger på var och en?
Som arbetsgivare är man skyldig att riskbedöma och planera åtgärder för att minska risken för smittspridning. Man ska noggrant följa Folkhälsomyndighetens uttalanden och direktiv. Riskbedömningen ska ske i samråd med skyddsombuden men det är arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret. Som arbetstagare är man skyldig att följa de regler som gäller på arbetsplatsen. Känner man att man håller på att bli förkyld ska man sjukanmäla sig.

Vart ska man som arbetsgivare vända dig om man har frågor angående Corona?
Om man har arbetsrättsliga eller arbetsmiljörättsliga frågor kan man vända sig till oss, Svensk Handel. Om frågorna är av medicinsk karaktär vänder man sig till Folkhälsomyndigheten eller vården.

Läs också: 
Information om hur företag och arbetsplatser kan förebygga smitta av coronavirussjukdomen covid-19

Ladda ner: Allmänna rekommendationer