Det finns många fördelar med att tänka sig för innan man gör sina val av inköp. Med en starkt lokal handel och ett starkt näringsliv mår hela kommunen bättre. Levande städer är i behov av att man som konsument tänker ett extra varv innan man gör sitt val av inköp. Det man kan handla på hemmaplan det bör man absolut göra, om vi vill att våra städer ska vara attraktiva och inte stå med tomma lokaler.

Det finns fler fördelar med att tänka efter innan man gör sina inköp och välja att handla lokalt. Man bidrar till en bättre förutsättning för en stark lokal ekonomi, som i sin tur genererar till att flera vill etablera sig. Det gör också att vi blir fler människor som rör oss i stadskärnan och då skapar vi tillsammans en attraktivare men även en tryggare stadskärna. Fler folk i rörelse skapar en tryggare plats och en trivsam miljö att vilja besöka oftare. När vi blir fler som rör sig i centrum så ökar också inköpen och då behövs fler anställas. Summering: genom att handla lokalt skapar vi en positiv cirkel!

LEVANDE STÄDER ÄR ATTRAKTIVARE

Ett levande centrum bygger på ett levande flöde från de boende, konsumenten och de som arbetar och verkar i Eslöv. Att det är snyggt och tryggt har en avgörande betydelse för ett attraktivt centrum. Att skapa en mötesplats som ett attraktivt torg, trevliga matställen och unika butiker gör att stadskärnan växer och blir mer levande.

Centrumhandeln beklagar sig ibland över hur externhandeln förstör deras handel framförallt med lägre priser och större utbud. Det man lätt glömmer bort är stadskärnans styrka och fördelar med allt vad det innebär såsom platsens historia, servicetjänster, bibliotek, museer, restauranger, caféer, handel, boende, föreningsliv, skolor, evenemang i den offentliga miljön och kopplingar som buss-tågstation med mera.

Personlig service med god kundkännedom är mer komplext att tillgodose på större externa handelsplatser där kundflödet oftast är mer omväxlande. Besöker man den lokala handeln ofta är man som kund igenkänd och kan då också få ännu mer träffsäker service.

Föreningar och unika butiker är viktiga inciament, likaså mötesplatser har en viktig funktion för en levande stadskärna. Föreningslivet och skolor är organ där man kan skapa väldigt goda samarbeten som bidrar till en attraktiv stadskärna.

TÄNK PÅ MILJÖN

Att välja att ta bilen till annan ort för att göra sina inköp kostar både pengar och skadar miljön. Stora utsläpp blir följden av bilåkandet till och från shopping. Genom att gynna handlarna i vår närregion spar vi inte bara bränsle utan vi gör även miljön en tjänst.

Närodlat är en fördelaktig konsumtionsefterfrågan som vi har gott om i Eslöv med både produktionen och försäljning. Genom att välja närodlat värnar man både om miljön och den lokala handeln.

Ett gott råd till dig – fundera noga på var du handlar innan du gör dina inköp!

#handlalokalt