Den här purfärska bilden visar hur Stora torg kommer att se ut efter ombyggnaden, som börjar i september. I detta inlägg beskrivs inte bara själva torget – utan bjuder också på en intervju med Henric Blomsterberg om hans planer för Hotell Stensson. Bild från Sydväst arkitektur och landskap.

Henric Blomsterberg: ”Hotell Stensson ska öppna under sommaren!”

”Vad kommer att hända med Hotell Stensson? Blir det kvar? Blir det lägenheter?”

Henric Blomsterberg som är en välkänd Eslövsprofil, möbelhandlare och fastighetsägare svarar:

– Målsättningen är att öppna åtminstone en del av Hotell Stensson igen redan under sommaren. Alla de renoverade rummen ska vara klara då, medan ombyggnaden av restaurangdelen visat sig vara mycket mer komplicerad än jag trodde. I sämsta fall får hotellgästerna alltså äta frukost på Espresso House medan vi bygger färdigt hotellets egen restaurang.

En lång process
Henric Blomsterberg förvärvade hotellet av det kommunala bostadsbolaget Ebo 2018.

– Köpet passade bra in i mitt liv då. Jag behövde något mer att arbeta med och hade pengar över från några fastighetsförsäljningar, så timingen var perfekt. Men om jag hade vetat då att det skulle ta så här lång tid, så hade jag hållit öppet och i stället renoverat hotellet bit för bit.

– Men det är lätt att vara efterklok, och man ska komma ihåg att byggkonjunkturen under den här tiden har varit överhettad.

Men nu är arbetena alltså igång, och de sker i tre etapper:

1. 44 hotellrum samt en restaurangdel i gatuplanet. Klart i år.
2. Lägenheter för långtidsboende hotellgäster på första planet, där den tidigare restaurangen fanns. Klart 2020.
3. Hyreslägenheter på de två översta planen. Klart 2021.

En pusselbit i ett levande centrum
– Jag är entreprenör och vill ju att detta ska bli bra. Jag kommer inte att nöja mig med mindre än att folk säger Wow! och känner att de får lite mer än de betalar för. Samtidigt är det verkligt viktiga för mig att Stensson blir en pusselbit i ett levande centrum. Som hotell och mötesplats är Stensson avgörande för att centrum ska vara snyggt och fungera, och så behövs det ju ett bra, centralt hotell för de många som gästar Eslöv.

Men ombyggnaden av restaurangdelen blev alltså svårare än beräknat. Restaurangen ska ligga i markplan – i den hörna av hotellet som vetter mot Sparbanken – och det krävs stora ingrepp i lokalen bland annat för ventilationen.

– Det är svårt att bedöma hur lång tid det tar, och det kan vara så att den inte kan vara klar förrän till hösten. Men hotellet vill jag ha igång under sommaren!

3D-bild från Sydväst arkitektur och landskap, som visar utformningen av Stora torg precis utanför Hotell Stensson.

 

Granskning pågår

Fredag den 8 mars lämnade arkitektbyrån Sydväst arkitektur och landskap in det reviderade förslaget till ombyggnad av Stora torg till kommunen. Nu granskas handlingarna, och i slutet av mars får arkitektbyrån tillbaka handlingarna för att justera dem och rätta eventuella felaktigheter och missförstånd.

Förfrågningsunderlaget skickas ut kring påsk
Kring påsk publicerar Eslövs kommun det så kallade förfrågningsunderlaget. Utifrån detta kommer de byggföretag som är intresserade av att delta att lämna in anbud på projektet.

Anbuden ska vara inne i mitten av juni och kommer att öppnas dagen efter sista anbudsdag. Hur lång tid det sedan tar att utvärdera anbuden beror på hur många som kommer in.

Alla gamla material sorteras, återanvänds eller återvinns

Som en av landets ekokommuner ska Eslöv tänka miljö och hållbarhet redan tidigt i nya processer. Detta gäller självklart även för ombyggnaden av Stora torg, där hållbarhet är en av grundbultarna för planeringen. Ett exempel på detta är hur entreprenören tar hand om de material som i dag finns på torget. Målet är att allt ska sorteras, om möjligt återanvändas och annars återvinnas.

Markbeläggning:

 • Så mycket naturstensmaterial (storgatsten, smågatsten och granithällar) som möjligt kommer att återanvändas vid ombyggnaden. Större delen av torget samt Köpmansgatan och Stationsgränd får en ny beläggning av marktegel.

Skräpkorgar:

 • De flesta skräpkorgar kring torget är illa åtgångna av tidens tand och lämnas till materialåtervinning.
 • Även skräpkorgar på fundament lämnas till materialåtervinning, eftersom kostnaderna för flytt och anpassning till en ny plats överstiger priset för nya korgar.
 • Lösa skräpkorgar och korgar på lyktstolpar sparas och återanvänds på andra ställen eller vid till exempel evenemang.

Bänkar, cykelställ, blomsterurnor med mera:

 • De fasta bänkarna längs Södergatan och på torget är i dåligt skick och lämnas till materialåtervinning.
 • De lösa bänkarna på torget sparar vi däremot, målar om om det behövs och använder på annan plats.
 • Cykelställen kring torget sparas, renoveras och återanvänds på annan plats om det är kostnadseffektivt. Övriga lämnas till materialåtervinning.
 • Alla blomsterurnor sparas och återanvänds, även om det inte är säkert att det blir just på Stora torg.
 • De små hästfigurerna i betong som ligger ute på torget i dag sparas för att användas på lekplatser. De är mycket populära, inte minst bland barn som gillar att klänga på dem.
 • Skulpturen Snäckfågel får en sänkt sockel och en ny plats på torgets nordvästra hörn.
 • Toaletten på torgets norra del är hyrd. Den kommer troligen att ersättas med en ny, tillgänglighetsanpassad byggnad på ungefär samma ställe som i dag.
 • Lyktstolpar och pollare på och kring torget ersätts med nya. De gamla lämnas till materialåtervinning.
 • De flaggstänger som är i gott skick kan återanvändas på annan plats. Övriga lämnas till materialåtervinning.

Tidplan för hela projektet

1. Slutet av mars: kommunen är klar med granskningen och arkitekterna gör de sista justeringarna.
2. Mitten av april: byggentreprenaden går ut på offentlig upphandling.
3. Mitten av juni: inlämning och granskning av anbud.
4. Början av juli: utvärderingen är klar, förslag till beslut om vem som ska få byggentreprenaden.
5. September: byggstart, som inleds med uppsättning av bodar samt rivning/borttransport av allt som i dag finns på torget.
6. 2020: ombyggnaden av torget klar.
7. 2021: ombyggnaden av gatorna kring torget klar.

Alla tidsangivelser är ungefärliga
Ett projekt som ombyggnaden av Stora torg är beroende av ett stort antal faktorer – allt från väderlek till beslut som Eslövs kommun bara delvis kan påverka. Alla tidsangivelser här är därför ungefärliga och utgår från vad som gäller i dag.

Här kan man parkera i centrum

Ända fram till slutet av augusti kan man parkera som vanligt i centrum. Ombyggnaden kommer sedan att påverka både trafiken och möjligheterna att parkera.

Det är inte möjligt att beskriva exakt vad som kommer att hända när – men den här kartan visar hela tiden vad som gäller för de kommunala parkeringsplatserna i centrala Eslöv ”just nu”. Kartan uppdateras när verkligheten förändras.

Informationsmöte om möjligheten att dra in gas till fastigheterna kring torget

I december höll Stora torg-projektet ett inledande informationsmöte om möjligheterna att dra in gas till uteserveringar och fastigheter kring Stora torg i Eslöv. Nu är det dags för ett nytt informationsmöte för att lyssna av om det finns intresse hos berörda fastighetsägare och krögare. Precis som på förra mötet medverkar Martin Sallfeldt från Weum (tidigare Eon) för att informera och svara på frågor.

Tid: Fredag 22 mars klockan 09.00
Plats: Christian Nilsson, Stadshuset i Eslöv
(säg till i Kontaktcenter i receptionen så blir ni hämtade)

Uppdaterad information på hemsidan

Vill du ha aktuell och uppdaterad information om ombyggnaden av Stora torg? Då kan du anmäla dig till nyhetsbrevet via Eslövs Kommuns hemsida. På hemsidan och sidan med frågor och svar finns mer information.