Styrelse 

Näringslivets representanter:

Sevim Mehmet, Eslövs Bowling – tillförordnad styrelseordförande 

Pernilla Svedberg, Specsavers – styrelseledamot (2020)

Selma Gatezic, Apotek Hjärtat – styrelseledamot (2021)

 

Eslövs kommuns representanter:

Eva Hallberg, kommundirektör – vice ordförande (2020)

Åsa Simonsson, tillväxtchef, tillväxtavdelningen – styrelseledamot (2020)

Dave Borg, förvaltningschef, miljö- och samhällsbyggnad – styrelseledamot (2021)

 

Fastighetsägarnas representanter:

Kristina Forslund, Eslövs bostads AB – styrelseledamot (2020)

Christer Nilsson, HSB Skåne – styrelseledamot (2020)

Fredrik Häglund, Häglunds fastigheter AB – styrelseledamot (2021)

 

Operativ och verkställande 

Cecilia Reinholdsson, Centrumledare

 

 

info@eslovsstad.se
#gillaeslöv #stadsutveckling